Termes i condicions 2017-05-16T12:01:08+00:00

1. Política de privadesa

Sucesores de José Escuder S.L. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i els clients que es puguin demanar per a la navegació o la contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, Sucesores de José Escuder S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

Sucesores de José Escuder S.L. té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es pugui fer, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, es considerarà que Sucesores de José Escuder S.L. és la responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans descrits més amunt. Sucesores de José Escuder S.L. també informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que facin possible la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals que es recullin a través del lloc web de Sucesores de José Escuder S.L. i que, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, s’incorporaran en els fitxers declarats per Sucesores de José Escuder S.L. davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. Comunicació d’informació a tercers

Sucesores de José Escuder S.L. informa els usuaris que les seves dades personals no se cediran a terceres organitzacions, a menys que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es farà la cessió de dades al tercer quan Sucesores de José Escuder S.L. tingui el consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Tenint en compte que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Sucesores de José Escuder S.L., els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Aquesta comunicació haurà de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. Aquests drets només els podrà exercir l’usuari mateix, tot i que també els podran executar persones autoritzades com a representants legals de l’usuari. En aquest cas, caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, envíanos tus datos y valoraremos tu candidatura en caso de haber una vacante
 

He leído y acepto los términos y condiciones de uso.

close-link